Monthly Archives: אפריל 2017

18 אפר

חקיקת חוקים, רשלנות ואיך כל זה קשור לזמני מצוקה

חקיקת חוקים הקשורים למחדל ולא לרשלנות רפואית המקרה שהוביל לחקיקת החוקים האלה בארה"ב ב- 5 מדינות באזור ניו אינגלנד: מישהי